مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
رم 512 -

هاردیسک : 30 گیگابایت


رم : 512 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 100


دیتاسنتر آسیاتکرم 1 گیگ -

هاردیسک : 50 گیگابایت


رم : 1000 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 100


دیتاسنتر آسیاتک

رم 2 گیگ -

هاردیسک : 20 گیگابایت ssd


رم : 1000 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 100


دیتاسنتر آسیاتک

رم 4 گیگ -

هاردیسک : 50 گیگابایت ssd


رم : 1000 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 100


دیتاسنتر آسیاتک

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (172.70.34.14) وارد شده است.