مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
رم 512 -

هاردیسک : 30 گیگابایت


رم : 512 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 1000


دیتاسنتر : ovhرم 1 گیگ -

هاردیسک : 50 گیگابایت


رم : 1000 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 1000


دیتاسنتر : ovhرم 2 گیگ -

هاردیسک : 80 گیگابایت


رم : 2000 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 1000


دیتاسنتر : ovhرم 4 گیگ -

هاردیسک : 120 گیگابایت


رم : 4000 مگابایت


پهنای باند : نامحدود


پورت شبکه : 1000


دیتاسنتر : ovhSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.79.191) وارد شده است.