اخبار

May 15th آخرین اطلاعیه تغییر قیمت

با سلاماخبار بقیه سایت ها در مورد سرور مجازی و هاست نگاه کنید بارها در مورد افزایش قیمت اطلاع رسانی کرده اندما هم از این مورد مستثنی نبودیمولی با ایده ای که به ذهنمان رسید این بار آخری هست که ... بیشتر »

Feb 2nd افزایش قیمت

سلام

آخرین افزایش قیمت سرورهای ما برای تاریخ 11/09/2018 بوده ولی همه میدونن شرایط کشور چطوری هست

به ناچار بر آن شدیم تا قیمت ها بالا ببریم

ولی همچنان قیمت ها در بهترین حالت ممکن است