اطلاعیه ها

افزایش قیمت( از روی ناچاری)

  • 11th سپتامبر 2018
سلامهمانطور که میدانید در یک ماه و نیم گذشته افزایش 40 درصدی ارز را کشور ما داشته است و ما هم به صورت مستقیم با ارز کار میکنیمو فقط توانستیم یک ماه مقاومت کنیم تا شاید قیمت ها برگردد ولی به جای کم ...
ادامه مطلب