هاست میزبانی (ابری)

200 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner


بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه

نصب اسکریپت

استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت

 • 200 مگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
500 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner


بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه

نصب اسکریپت

استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت

 • 500 مگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
1 گیگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner


بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه

نصب اسکریپت

استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت

 • 1 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
2 گیگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner


بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه

نصب اسکریپت

استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت

 • 2 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
3 گیگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner


بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه

نصب اسکریپت

استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت

 • 3 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل